Toți colaboratorii site-ului LegalAction.ro sunt membrii activi ai barourilor din țară afiliate la UNBR, fiind organizați și funcționează în baza legislației în vigoare, respectiv a Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat.

Sediul: Cluj Napoca, bld.21 Decembrie 1989 nr. 93 sc.IV ap.83 jud. Cluj

Email: info@legalaction.ro
Tel.: +40 740 166 513,

CLIENTUL

Reprezintă orice persoana fizică (cu vârsta peste 16 ani) sau persoană juridică română sau străină, interesată de serviciile juridice prestate și puse la dispoziția clientului de către Legal Action, și care efectuează o Comandă având ca obiect achiziționarea de servicii juridice de Consultanță Online.

AVOCAT

Avocat definitiv înscris în Tabloul Avocaților din România, membru al unui barou din țară precum și formele de exercitare a profesiei de Avocat reglementate de Legea 51/1995, privind exercitarea profesiei de avocat, titular sau colaborator al Legal Action, care prestează servicii juridice.

COMANDA

Formularul electronic pus la dispoziție pe platforma Legal Action pe care Clientul îl completează și îl transmite către Legal Action în scopul achiziționării de servicii juridice de Consultanță Online și/sau scrisă.

Clientul poate solicita consultații juridice on-line sau în altă modalitate, prin opțiunea acestuia conform cu pachetele de consultanță juridică afișate pe site. Clientul urmează a finaliza solicitarea efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres.

Adăugarea și solicitarea de consultații juridice on-line oferite, fără plata acestora, nu creează nici o obligație în sarcina cabinetului de avocat prin reprezentanții săi legali. Prin finalizarea solicitării, clientul este de acord că toate datele furnizate de către acesta, necesare procedurii de consultație juridică on-line, sunt corecte, conforme cu realitatea și cu legislația în vigoare, la data solicitării consultației juridice. Clientul este singurul responsabil pentru exactitatea informațiilor oferite.

Reprezentantul Legal Action desemnat pentru cazul dvs., poate anula solicitarea clientului de acordarea consultației juridice on-line, în urma notificării prealabile, prin orice mod, fără nici o obligație ulterioară a niciuneia dintre  părți, de nici un fel (inclusiv diverse daune), în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului în caz de plată on-line
 •  invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către Legal Action în cazul plății on-line,
 • datele furnizate de către client sunt incomplete sau incorecte.

Odată ce a fost efectuată plata, clientul nu se mai poate răzgândi. În caz că după efectuarea plății, clientul nu mai dorește consultația juridică, sumele achitate nu se mai pot întoarce la client în nici o situație și nici nu poate solicita returnarea/restituirea acestora de la Legal Action. Sumele achitate cu titlu de onorariu pentru consultația on-line, nu se restituie în nici o situație.

Solicitările de consultații juridice on-line, după ce acestea au fost achitate și clientul va face dovada plății, vor fi onorate într-un termen în funcție de timpul disponibil al reprezentantului Legal Action. În cazurile urgente, consultația juridică on line se va putea efectua, după ce clientul face dovada plății, într-un termen de până la trei ore.

ONORARIUL

Onorariul reprezintă suma de bani, respectiv contravaloarea serviciilor de Consultanță  Online prestate într-un interval de timp de 60 de minute.

CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ONLINE

Servicii juridice prestate prin intermediul Consultantei Online, video (live) sau audio, cu ajutorul aplicatiilor Skype, WhatsApp sau alte mijloace de comunicare la distanta care permit o comunicare eficienta si in timp real intre avocat si client.

DURATA UNEI CONSULTANȚE JURIDICĂ ONLINE

Activitatea de consultanță juridică are o durata de 60 de minute. Consultanța online începe odată cu momentul studierii documentelor trimise de către client, respectiv, o ora înainte începerea efectivă a inițierii comunicării cu Clientul, astfel încât, din acel moment, clientul nu mai poate retrage Comanda și nu mai poate solicita restituirea onorariului.

ALTE SERVICII JURIDICE

Serviciile de natura juridică prestate de avocați definitivi în profesie și care sunt înscrisi în unul din Barourile de pe teritoriul României și care au minim 10 ani experiență.Serviciile legale se circumscriu domeniilor de activitate în care sunt specializați avocații.

Serviciile juridice prestate sunt din domenii precum: drept comercial, drept civil, drept penal, dreptul familiei, etc.

Potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, serviciile juridice prestate de avocat se circumscriu unei obligații de diligență (sau de mijloace) și nu unei obligații de rezultat. Prin obligația de diligență, avocatul se obligă să depună toate eforturile sale pentru atingerea unui anumit rezultat, fără a se obliga la însuși rezultatul respectiv.

CUM EFECTUEZ O COMANDĂ

Pentru a obține consultanță juridică online, se efectuează o Comanda pe site-ul www.LegalAction.ro, parcurgând următorii pași:

Pasul 1

Dacă sunteți de acord cu contravaloarea consultanței online, completați formularul de pe site cu nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail, selectând ziua și ora consultanței, modalitatea de comunicare (skype, whatsapp, zoom sau telefonic), folosind o scurta descriere a problemei juridice, punând întrebări ori solicitând anumite opinii juridice. De asemenea, trebuie să citiți termenii și condițiile, precum și politica de confidențialitate, iar ulterior să bifați căsuța corespunzătoare prin care vă dați acordul cu acest conținut pentru a trece la pasul următor.

Pasul 2

După completarea integrală a formularului, veți fi redirectionat către următoarea pagina pentru efectuarea plătii. Tot pe aceasta pagină puteți încărca și documentele necesare studiului pentru avocat. Dacă documentele nu se încarcă ori se întâmpină probleme în a fi încarcate ori trimise, atât solicitarea, cât și documentele pot fi trimise pe info@legalaction.ro.

Pasul 3

Veți primi un e-mail de confirmare a Consultantei Online cu informatiile și datele completate în formular, prin care Legal Action confirmă angajamentul contractual intervenit între Legal Action și Client.

Pasul 4

Veți fi contactat, la data ți ora convenită, prin modalitatea aleasă, pentru consultanța efectivă, care se va desfășura în intervalul pentru care s-a optat.

PLATA ONORARIULUI

NU SE OFERA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ, nici telefonic nici prin e-mail.Toate serviciile juridice sunt contra cost și nu se oferă servicii juridice gratuite, de niciun fel. Dacă doriți consultanta juridică gratuită vă recomandăm să apelați la avocații puși la dispoziție de către Barorile din țară, în situația în care îndepliniți condițiile pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

Plata onorariului se efectuează în lei, cu cardul bancar, prin intermediul EuPlătesc la momentul completării formularului de pe site.

Plata se face integral înainte de prestarea serviciilor juridice de consultanță online.

Plata este completă și validată odata cu primirea e-mail-ului de confirmare a Comenzii.

Factura de plată este emisă de avocat și transmisă Clientului pe e-mail, în termen de 2 zile după prestarea serviciului de consultanța juridică online.

Onorariile sunt afișate pe site și acestea nu se vor modifica după efectuarea unei programări.

RESTITUIREA PLĂȚII ONORARIULUI

Restituirea plății onorariului are loc atunci când:

 • Este incident un caz de Anulare a Comenzii;
 • Consultanta juridică nu a fost prestată de avocat, din culpa sa, caz în care Clientul este notificat înainte de ora stabilită pentru inițierea consultanței online, acesta având și posibilitatea de a conveni cu avocatul amânarea consultanței online pentru o data ulterioara, în termen de 15 de zile;
 • Clientul retrage Comanda în decurs de maxim 1 ora după efectuarea programării, în situația programării Consultanței Online pentru aceeași zi;
 • Clientul retrage Comanda cu cel putin 24 de ore, înainte de ora stabilită pentru Consultanța Online, în situația în care Comanda a fost efectuată cu minim 24 ore înainte;
 • Clientul trimite informații incomplete și/sau eronate prin formularul de programare, ce reprezintă elemente insuficiente de natură să contureze o cazuistică legală/problemă de natura legală, la întrebările formulate incorect sau neinteligibil;
 • Clientul sesizeaza avocatul cu o problema complexa si un numar mare de documente care necesita un studiu aprofundat, la care nu se poate raspunde in termenul solicitat de client.
 • Avocatul isi rezerva dreptul de a refuza prestarea serviciilor in scopuri ilicite si imorale. In cazul in care Avocatul considera ca solicitarea serviciilor juridice poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta il va informa pe Client despre refuzul de a presta serviciile solicitate;
 • Daca initierea unei Consultante online de catre Avocat depaseste 10 minute de la ora stabilita, Clientul are dreptul sa renunte la Consultanta Online si sa solicite sa i se restituie onorariul achitat.

In toate aceste situatii, suma achitata cu titlu de onorariu pentru consultanta se va restitui integral, in termen de 48 de ore de la formularea cererii de restituire, de catre Client. Cu toate acestea, cu acordul Clientului, unde este cazul, se va putea stabili o noua Consultanta Online, in functie de disponibilitatea partilor.

 ANULAREA UNEI COMENZI

Legal Action poate anula o Comanda în următoarele situații:

 • Tranzacția nu a fost validată de către MobilPay;
 • Tranzacția nu a fost acceptată de către banca emitentă a cardului Clientului;
 • Clientul nu a efectuat integral Comanda, aceasta nefiind complet și corect accesată;
 • Legal Action apreciază ca prin accesarea platformei online și plasarea Comenzii, Clientul urmărește un scop illicit, imoral sau poate cauza orice fel de prejudicii către Legal Action;
 • Termenii și condițiile prezente nu sunt respectate;
 • Consultanța online nu poate fi onorată din motive independente de vointa Ad Avocat, cum ar fi evenimentele de forța majoră, epidemii/pandemii, incendii, explozii, războaie, acte de terorism, etc.

În acest caz, Legal Action va înștiința de îndată Clienții cu privire la anularea Comenzii, iar părțile vor fi repuse în situația anterioară plasarii Comenzii, prin restituirea către Client a onorariului achitat. 

 DREPTUL DE RETRAGERE

În materia contractelor de prestari servicii, incheiate la distanta, potrivit legislatiei ce reglementeaza contractele incheiate la distanta, nu se asigura dreptul de retragere, dupa prestarea serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientuluisi dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul caisi va pierde dreptul la retragere, dupa executarea completa a Contractului de catre Prestator.

Clientul poate retrage o Comanda si are dreptul la restituirea onorariului in urmatoarele situatii:

 • In decurs de maxim 1 ora dupa efectuarea programarii, in situatia programarii consultantei pentru aceeasi zi;
 • cu cel putin 12 de ore, inainte de ora stabilita pentru consultanta, in situatia in care Comanda a fost efectuata cu minim 24 ore inainte.

 In cazul nerespectarii conditiilor de exercitare a dreptului de retragere a Comenzii, Clientul nu are dreptul la restituirea onorariului achitat.

PRESTAREA SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA ONLINE

Clientul va beneficia de consultanța juridica online, pentru intreaga perioada de timp pentru care a achitat onorariul.

Pe parcursul consultantei juridice,avocatul va fi la dispozitia Clientului si va oferi informatii de natura juridica, astfel:

 • se ofera raspunsuri la intrebarile adresate avocatilor, atat prin intermediul formularului de Comanda, cat si a celor adresate pe durata Consultantei online;
 • se emit opinii legale, solicitate in legatura cu problema comunicata de client;
 • se formuleaza recomandari;
 • se ofera solutiidate de avocati, privind solutiile la problemele sesizate.

Avocatii Legal Action isi rezerva dreptul de a nu raspunde la solicitarile care nu sunt complete si/sau care nu contin suficiente elemente de natura, care sa contureze cazuistica sesizata, la intrebarile formulate incorect sau neinteligibil.

Daca se intrerupe o Consultanta Online, din motive tehnice independente de vointa partilor si nu poate fi reluata comunicarea in 10 minute, clientul are dreptul de a obtine reprogramarea consultantei online, in aceleasi conditii, pentru restul de timp ramas neconsumat, la acelasi avocat, in termen de 15 zile.

Daca avocatul intarzie initierea consultantei online,maxim 10 minute, consultanta se prelungeste automat cu minutele corespunzatoare intarzierii.Daca se depasesc 10 minute, consultanta online se reprogrameaza cu acordul Clientului sau se restituie onorariul achitat la cererea Clientului.

Daca Clientul raspunde la apelul avocatului pentru inițierea Consultantei Online, cu o intarziere de maxim 10 minute de la ora programata, consultanta se prelungeste automat cu minutele corespunzatoare intarzierii. Daca se depasesc 10 minute de intarziere, consultanta online se poate reprograma in functie de disponibilitatea avocatului, dar in niciun caz onorariul nu se restituie.

De asemenea, avocatul isi rezerva dreptul de a nu raspunde problemelor noi sesizate pe durata Consultantei Online, care necesita un studiu aprofundat si la care nu se poate raspunde in termenul solicitat de client. In toate aceste situatii, daca nu se va raspunde, avocatul poate, dar fara a avea obligatia, de a raspunde ulterior printr-un e-mail, ce va completa informatiile netrasmise in timpul consultantei, dar care faceau parte din consultanta.

Daca o consultanta online dureaza mai putin decat durata pentru care Clientul a platit si aceasta se incheie cu acordul Clientului, nu se restituie nicio suma Clientului ca reprezentand valoarea timpului de consultanta neprestata.Onorariul nu este divizibil.

Daca o consultanta online depaseste durata achitata de catre client, cu acordul clientului, caruia i se va comunica onorariul suplimentar si in masura disponibilitatii timpului avocatului, se va continua consultanta si se va emite factura separata.

Avocatul isi rezerva dreptul de a inceta consultanta inceputa sau de a refuza o consultanta neinceputa, in situatia in care consultanta online nu se desfasoara intr-un cadru civilizat, Clientul arata un comportament contrar bunelor moravuri, o comunicare necorespunzatoare, prin care aduce ofense ori injurii avocatului, clientul neavand dreptul sa ceara restituirea onorariului achitat.

Raspunsurile oferite de avocat trebuie sa fie pe intelesul clientului, astfel incat sa poata intelege din punct de vedere juridic problema sesizata, cat si raspunsurile ori recomandarile avocatului. Avocatul poate face referinte la acte normative si jurisprudentiale, intotdeauna inteligibile, chiar si de catre cei care nu sunt tehnicieni juridici, atenti sa sugereze solutii practice si strategii concrete de adoptat pentru solutionarea cazului propus.

Materialele trimise, precum si orice date sensibile transmise prin intermediul site-ului www.Legal Action.ro, sunt confidențiale, reglementate de secretul profesional și vor fi tratate în conformitate cu legislația de confidențialitate.

CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Prin înregistrarea unei solicitări de consultanță juridică on-line, clientul își declară acordul cu forma de comunicare, respectiv: telefonic, whats app, e-mail sau alte platforme audio-video, agreate de ambele părți.

Solicitarea primită de la client, după efectuarea acesteia, are rol de informare și nu poate reprezenta acceptare fermă în sensul acordării consultațiilor solicitate. Acordarea consultațiilor solicitate se vor realiza într-un termen de până la 7 zile lucrătoare, de la data când clientul face dovada achitării integrale a costului consultației.

Raportat la prevederile art.121 din Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat

(1) Contractul de asistență juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenții și dobândește dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidență al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.

(2) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat și prin orice mijloc de comunicare la distanță. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voință între avocat și client. Se prezumă că avocatul a luat cunoștință de încheierea contractului la una dintre următoarele date:

 1. a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19,00, se prezumă că avocatul a luat cunoștință în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii;
 2. b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Contractul de asistență juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat și destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocațiale și onorariul, semnată de avocat și transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează scrisoarea sub orice mențiune expresă de accept a conținutului scrisorii, aceasta dobândește valoarea unui contract de asistență juridică.

(4) Contractul de asistență juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menționat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menționată în cuprinsul contractului. 

(5) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat, în mod excepțional, și în formă verbală. În acest caz, ca și în situația prevăzută la alin. (2), dispozițiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil.

 (6) În cazul în care avocatul și clientul convin, o terță persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocațiale stabilite prin contract, dacă terțul acceptă, chiar și tacit, încheierea contractului în astfel de condiții.

Din motive obiective, se poate modifica ora consultației deja stabilită prin informarea prealabilă și în timp util a clientului. Modificarea datei și orei consultației juridice poate fi cauzată de urgențele care pot interveni în program.

Contractul de asistență juridică se va încheia on-line, conform informării inițiale a clientului și acceptarea acestuia și se va considera încheiat în momentul în care clientul face dovada plății consultației juridice, conform cu opțiunea aleasă. Toate informațiile care sunt pe site, vor ajuta clientul în vederea solicitării consultației juridice respective. În măsura unor erori intervenite, clientul/justițiabilul poate contacta telefonic avocatul, în vederea, pe de o parte a îndreptării acestei erori, iar pe de altă parte, în vederea stabilirii de comun acord a orei pentru oferirea consultației juridice.

AVOCATUL NU VA ACORDA CONSULTAȚII JURIDICE GRATUITE. DOCUMENTUL SAU DOCUMENTELE ȘI INFORMAȚIILE AFLATE PE SITE VOR STA LA BAZA CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ.

POLITICA CONSULTANTELOR ON LINE

Accesul în vederea solicitării unei consultații juridice pe e-mail sau altă formă de comunicare, este permis oricărei persoane care dispune de internet și mijloacele tehnice corespunzătoare. Pentru motive justificate, reprezentații Legal Action, își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului, dacă acesta (clientul), prin acțiunile sale și limbajul său, ar prejudicia într-un fel sau altul interesele cabinetului. Această restricționare/întrerupere nu oferă clientului dreptul la nici un fel de pretenții de orice natură.

Comunicarea clientului cu reprezentanții Legal Action, se poate realiza direct sau cu ajutorul adreselor comunicate în rubrica CONTACT.

Toate onorariile menționate ca și cost al consultației, sunt estimate, exprimate în lei(RON) și includ TVA. În cazul plăților efectuate de către client, Legal Action nu este responsabil pentru nici un alt cost suplimentar, care poate interveni și va fi suportat de către client. Aceste costuri suplimentare pot fi diverse comisioane, taxe, dar și altele asemenea. În cazul în care plata consultației se va efectua în altă monedă(euro, dolar, etc), comisioanele sau /și taxele reținute clientului, nu sunt în sarcina Legal Action și nu se vor calcula ca și parte integrantă din costul consultației. Responsabilitatea plății acestor taxe, comisioane, etc, revine în exclusivitate clientului. Clientul va achita către cabinet, suma netă ca fiind contravaloarea consultației juridice. Legal Action poate colabora cu alți avocați, experți, executori judecătorești în vederea aducerii la îndeplinire a intereselor clientului. Nici un conținut trimis de către client avocatului, prin orice formă de comunicare, nu creează pentru avocat obligații decât în măsura achitării onorariului corespunzător.

CONFIDENȚIALITATEA

Legal Action va păstra confidențialitatea informațiilor de orice fel cu care a intrat în contact ca și consecință  a consultației juridice, în acord cu secretul profesional.

FACTURARE-PLATĂ

Costurile, contravaloarea serviciilor juridice includ TVA. Modalitatea de plată este specifică fiecărei opțiuni. Legal Action va emite și transmite către client o factură pentru serviciile juridice achiziționate și achitate, obligația clientului fiind de a furniza toate informațiile corecte și necesare în vederea emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare. Datele cardului clientului nu sunt accesibile cabinetului de avocat ci doar către instituția de autorizare a tranzacției, instituție de care clientul va fi informat în prealabil.

RĂSPUNDERE

Prin efectuarea solicitării de către client, în vederea obținerii de consultații juridice on-line și nu numai, clientul își asumă întreaga răspundere pentru menținerea confidențialității datelor de contact ( user și parolă, etc) și pentru gestionarea contului. Prin accesarea site-lui, transmiterea solicitărilor de consultanță juridică on-line și nu numai, clientul acceptă în mod expres și fără echivoc, termenii și condițiile site-lui în ultima versiune actualizată și nu numai,  comunicată în cadrul site-lui, existentă la data creării contului sau la data solicitării de consultații juridice. Ulterior creării contului și solicitării de consultații juridice on-line, această stare de fapt echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-lui.  Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către cabinetul de avocat prin reprezentant legal, acești noi termeni fiind opozabili clienților. Acceptarea termenilor și condițiilor site-lui se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea  solicitării și/sau prin efectuarea plății on-line.

Prin înregistrarea unei solicitări de consultanță juridică on-line, clientul își declară/dă acordul cu forma de comunicare, respectiv: telefonic, whats app, e-mail sau alte platforme audio-video, prin care în anumite situații, Legal Action își desfășoară activitatea.

Solicitarea primită de la client, după efectuarea acesteia, are rol de informare și nu poate reprezenta acceptare fermă în sensul acordării consultațiilor solicitate. Acordarea consultațiilor solicitate se vor realiza într-un termen de până la 7 zile lucrătoare, de la data când clientul face dovada achitării integrale a costului consultației.

Din motive obiective, Legal Action poate modifica ora consultației deja stabilită prin informarea prealabilă și în timp util a clientului. Modificarea datei și orei consultației juridice poate fi cauzată de urgențele care pot interveni în programul reprezentanților Legal Action.

Raportat la prevederile art.121 din Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat (1) Contractul de asistență juridică este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem. Acesta trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenții și dobândește dată certă prin înregistrarea sa în registrul oficial de evidență al avocatului, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat.

(2) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat și prin orice mijloc de comunicare la distanță. În acest caz, data încheierii contractului este data la care a intervenit acordul de voință între avocat și client. Se prezumă că avocatul a luat cunoștință de încheierea contractului la una dintre următoarele date:

 1. a) data la care contractul a sosit prin fax sau e-mail (semnătură electronică) la sediul profesional al avocatului; dacă transmisiunea prin fax are loc după ora 19,00, se prezumă că avocatul a luat cunoștință în ziua lucrătoare următoare zilei transmisiunii;
 2. b) data primirii contractului semnat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Contractul de asistență juridică poate lua forma unei scrisori de angajament care să indice raporturile juridice dintre avocat și destinatarul scrisorii, inclusiv serviciile avocațiale și onorariul, semnată de avocat și transmisă clientului. În cazul în care clientul semnează scrisoarea sub orice mențiune expresă de accept a conținutului scrisorii, aceasta dobândește valoarea unui contract de asistență juridică.

(4) Contractul de asistență juridică se consideră a fi fost încheiat în mod tacit dacă clientul a achitat onorariul menționat în cuprinsul acestuia, achitarea acestui onorariu semnificând acceptarea contractului de către client, caz în care data încheierii contractului este considerată a fi data menționată în cuprinsul contractului. 

(5) Contractul de asistență juridică poate fi încheiat, în mod excepțional, și în formă verbală. În acest caz, ca și în situația prevăzută la alin. (2), dispozițiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat în cel mai scurt timp posibil.

 (6) În cazul în care avocatul și clientul convin, o terță persoană poate fi beneficiarul serviciilor avocațiale stabilite prin contract, dacă terțul acceptă, chiar și tacit, încheierea contractului în astfel de condiții.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor menționați mai sus, clientul acceptă oferta de prestare a serviciilor juridice de Consultanța Online asa cum ele sunt afișate pe site, și este de acord cu încheierea contractului de asistență juridică la distanța, având ca obiect prestarea serviciilor de consultanță juridică de Consultanța Online, astfel cum au fost solicitate de client.

Prezentul contract de asistență juridică este în conformitate cu prevederile legii și ale Statutului profesiei de avocat, titlu executoriu, cu privire la sumele datorate de client, cu titlu de onorariu și cheltuieli aferente. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract de asistență juridică și/sau în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat. Fata de terți, dovada prezentului contract de asistență juridică se face prin împuternicire avocațială. Prezentul contract de asistență juridică nu poate fi adus la cunoștința terților, decât cu acordul expres al Părților. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizează Prestatorului și își exprimă acordul că demersurile făcute de Prestator să fie conforme informațiilor pe care le-a furnizat. Prezentului contract de asistența juridică i se aplică dispozițiile Legii nr.51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare ale Statutului profesiei de avocat. Desființarea prezentului contract de asistența juridică, indiferent de motiv, nu are efect asupra drepturilor dobândite de oricare dintre Părți, până la data desființării. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea și interpretarea prezentului contract de asistența juridică sunt supuse regulilor de arbitraj prevăzute de lege și Statutul profesiei de avocat.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări asupra conținutului termeni și condiții, fără a notifica utilizatorii site-ului.

Va mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre! 

Echipa Legal Action.ro